Jaarprogramma - Erfenheem

Erf en Heem vzw
Ga naar de inhoud

Jaarprogramma 2024

Vrijdag 15 maart
De Boerenkrijg (1798) :Liever de kogel of de guillotine”
Voordracht door François Van Gehuchten, historicus
Plaats : ’t Grom
20.00 uur. Gratis deelname
Info: René De Munter. T.:  0485 577.436.  E.: rene.demunter@gmail.com
 
Vrijdag 19 april
Ernest Claes (1)
Voordracht door Bert Govaerts over leven en werk van Ernest Claes.
Plaats : ’t Grom
20.00 uur. Gratis deelname
Info: Willy Van Hoof. T.: 015  31  10  84 .   E: vanhoof.willy@telenet.be
 
Vrijdag 3 mei
Boerenmarkt
Plaats: aan het gemeentehuis
Info: René De Munter.T. :  0485 577.436. E.: rene.demunter@gmail.com

Vrijdag 24 mei
Ernest Claes (2)
De Witte. Vertoning van de eerste Vlaamse film (1934)
Plaats ’t Grom. Gratis
20.00 uur.
Info: Willy Van Hoof. T.: 015  31  10  84 .   E: vanhoof.willy@telenet.be

Zaterdag 8 juni
½ daguitstap : Vlietenwandeling in Mechelen
Uw gids : Paul Delbaere
Info: Lilliane Lens. T.: 0485 58 16 51. E.: lilianelens@outlook.com

Donderdag 5 september
Voordracht en publicatie over Roosendael, relicten van een rijk verleden (werktitel) door o.a. Karel Caelen en Lucas Van der Leur.
Deze activiteit loopt in samenwerking met Roosendael vzw.
Info: Willy Van Hoof. T.: 015  31  10  84 .  E: vanhoof.willy@telenet.be

Vrijdag 20 september
Reis naar het Leuvense
Info: Lilliane Lens. T.: 0485 58 16 51. E.: lilianelens@outlook.com
       Georges Storme en Rita De Witte. T.: 015 55 01 70. E.: georges.storme@skynet.be
 
September - oktober
Tentoonstelling in het gemeentehuis over
“Ceux de Dorpveld” (De strijders van Dorpveld)
Info: Eric Janssens. T. : 0473 93 73 21. E.: eric.janssens7@telenet.be
Info: René De Munter. T.:  0485 577.436.  E.: rene.demunter@gmail.com

Zondag 29 september
Deelname aan de herdenking Dorpveld.
Info: Veerle Roelants. T. 015 30 50 00. E: veerle.roelants@sintkatelijnewaver.be
        René De Munter. T.: 0485 577.436.  E.: rene.demunter@gmail.com

Vrijdag 11 oktober
“Flavie” Van Dessel. Voordracht en publicatie over de vrouw en volkse dame Flavie
Plaats ’t Grom
20.00 uur. Gratis.
Info: Willy Van Hoof. T.: 015  31  10  84 .  E: vanhoof.willy@telenet.be
Uitreiking van de oorkonde “Crack voor 2024”

Vrijdag 25 oktober
Nonkel Pater en Nonkel Pastoor (Jaarboek 2024)
Voordrachten door Staf Bleeckx (voor OLVW) en René De Munter (voor SKW)
Plaats: ’t Grom
20.00 uur. Gratis deelname
Info: Staf Bleeckx. T.: 0475 8044 40. E.: staf.bleeckx@telenet.be
       René De Munter. T. : 0485 577.436.  E.: rene.demunter@gmail.com

Vrijdag 22 november
Onze stationschefs
Voordracht door Paul Jacops
Plaats: ‘ t Grom
20.00 uur. Gratis
Info : Paul Jacops. T. : 0497 08 26 55. T. : pauljacops2@hotmail.com

Er wordt erg grondig verder aan het dialectwoordenboek gewerkt

Ook in 2024:
- Ieder lid ontvangt in 2024 vijfmaal de Mededelingen, telkens 32 pg (of meer)
- De werking van het Gemeentelijk Documentatiecentrum Marcel Dillen blijft gegarandeerd
- Het klassering- en inventariswerk wordt er verder gezet. In 2024 worden de inventarissen op internet geüpdatet zodat er ca. 100 000 items online zullen komen 
Terug naar de inhoud