Jaarprogramma - Erfenheem

Erf en Heem vzw
Ga naar de inhoud

Jaarprogramma 2024

Vrijdag 19 april
Ernest Claes (1)
Voordracht door Bert Govaerts over leven en werk van Ernest Claes.
Plaats : ’t Grom
20.00 uur. Gratis deelname
Info: Willy Van Hoof. T.: 015  31  10  84 .   E: vanhoof.willy@telenet.be
 
Vrijdag 3 mei
Boerenmarkt
Plaats: aan het gemeentehuis
Info: René De Munter.T. :  0485 577.436. E.: rene.demunter@gmail.com

Vrijdag 24 mei
Ernest Claes (2)
De Witte. Vertoning van de eerste Vlaamse film (1934)
Plaats ’t Grom. Gratis
20.00 uur.
Info: Willy Van Hoof. T.: 015  31  10  84 .   E: vanhoof.willy@telenet.be

Zaterdag 8 juni
½ daguitstap : Vlietenwandeling in Mechelen
Uw gids : Paul Delbaere
Info: Lilliane Lens. T.: 0485 58 16 51. E.: lilianelens@outlook.com

Donderdag 5 september
Voordracht en publicatie over Roosendael, relicten van een rijk verleden (werktitel) door o.a. Karel Caelen en Lucas Van der Leur.
Deze activiteit loopt in samenwerking met Roosendael vzw.
Info: Willy Van Hoof. T.: 015  31  10  84 .  E: vanhoof.willy@telenet.be

Vrijdag 20 september
Reis naar het Leuvense
Info: Lilliane Lens. T.: 0485 58 16 51. E.: lilianelens@outlook.com
       Georges Storme en Rita De Witte. T.: 015 55 01 70. E.: georges.storme@skynet.be
 
September - oktober
Tentoonstelling in het gemeentehuis over
“Ceux de Dorpveld” (De strijders van Dorpveld)
Info: Eric Janssens. T. : 0473 93 73 21. E.: eric.janssens7@telenet.be
Info: René De Munter. T.:  0485 577.436.  E.: rene.demunter@gmail.com

Zondag 29 september
Deelname aan de herdenking Dorpveld.
Info: Veerle Roelants. T. 015 30 50 00. E: veerle.roelants@sintkatelijnewaver.be
        René De Munter. T.: 0485 577.436.  E.: rene.demunter@gmail.com

Onze stationschefs
Voordracht door Paul Jacops
Deze activiteit wordt verdaagd naar een latere datum.

“Flavie” Van Dessel. Voordracht en publicatie over de vrouw en volkse dame Flavie
Deze activiteit wordt verdaagd naar een latere datum.

Vrijdag 25 oktober
Nonkel Pater en Nonkel Pastoor (Jaarboek 2024)
Voordrachten door Staf Bleeckx (voor OLVW) en René De Munter (voor SKW)
Plaats: ’t Grom
20.00 uur. Gratis deelname
Info: Staf Bleeckx. T.: 0475 8044 40. E.: staf.bleeckx@telenet.be
       René De Munter. T. : 0485 577.436.  E.: rene.demunter@gmail.com

Vrijdag 22 november
Voordracht en voorstelling van het dialectwoordenboek.
Plaats: Parochiecentrum Sint-Catharina.
20.00 uur. Gratis deelname.
Info: Willy Van Hoof. T.: 015 31 10 84. E.: vanhoof.willy@telenet.be

--

Ook in 2024:
- Ieder lid ontvangt in 2024 vijfmaal de Mededelingen, telkens 32 pg (of meer)
- De werking van het Gemeentelijk Documentatiecentrum Marcel Dillen blijft gegarandeerd
- Het klassering- en inventariswerk wordt er verder gezet. In 2024 worden de inventarissen op internet geüpdatet zodat er ca. 100 000 items online zullen komen 
Terug naar de inhoud