ERF en HEEM vzw 

Heemkundige kring & Documentatiecentrum

Sint-Katelijne-Waver

 

Contact:

Maatschappelijk zetel:

Dorp 46A, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

 

Telefoon:    +32 15 55 34 35

Email:           info@erfenheem.be

Ondernemingsnummer: 0413.844.362

Bankrekening: BE16 7330 0078 0474

RPR: Antwerpen, afdeling Mechelen

 Bestuur:

Voorzitter :

Onder-voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Leden:

 

René De Munter

Willy Van Hoof

Frans Rigauts

Paula Tops

Liliane Lens

Felix Van Engeland

Eddy Van Leuven

Jan Segers

Paul Jacops

Georges Storme

 

 

Telefoon:

0485 57 74 36

015 31 10 84

015 31 20 96

015 31 10 84

Email:

rene.demunter@gmail.com

vanhoof.willy@telenet.be

frans.rigauts@skynet.be

tops.paula@telenet.be

 

 

  

Klik hier voor de activiteitenkalender

      

 

Doelstelling:

De heemkundige kring Sint-Katelijne-Waver heeft tot doel het verzamelen van plaatselijk heemkundige en historische feiten of voorwerpen in de ruimste zin, het inventariseren hiervan en het bewaren van al wat hiermee in verband staat of dit kan promoveren.

Activiteiten:

·        Eigen tentoonstellingen  

·        Eigen publicaties

·        Voordrachten van eigen bodem

·        Gemeentelijk documentatiecentrum

·        Schoolarchief en –museum

Documentatiecentrum – Schoolmuseum/archief:

Belangrijke mededeling:

Het Documentatiecentrum is verhuisd naar het voormalig raadhuis van O-L-V-Waver.

Schoolmuseum- en –archief verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie.

 

Wegens corona:

Het Documentatiecentrum is vanaf donderdag 29 oktober 2020 voor onbepaalde tijd gesloten.

 

 

 

 

 

Documentatiecentrum 

 

Schoolmuseum en het Klasje van Toen

Contact:

Adres:         Dorp 46A, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Telefoon:    +32 15 55 34 35

Email:           docwaver@erfenheem.be

Openingsuren:

Woensdag:   13.30 uur tot 15.30 uur

Donderdag:   18.00 uur tot 20.00 uur

 

 

Klik hier voor de Inventarissen van het documentatie centrum

 

Contact:

Adres:         Borgersteinlei 203, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Info:             Leopold Maes

Telefoon:    +32 15 31 10 93

Email:           schoolmuseum@erfenheem.be

Meer info:  klik è  toerisme

 

 

 

Vrijwilligers gezocht:

Erf en Heem werkt al jaren met tal van vrijwilligers.

Zonder hen zouden onze activiteiten niet mogelijk zijn.

Heb je zin om een handje toe te steken en deel uit te maken van ons team? Geef dan een seintje.

IMG

Lid worden?

·                  € 10 euro: u ontvangt de Erf en Heemmededelingen en kan aan alle activiteiten deelnemen

·                  € 20 euro: u ontvangt de Erf en Heemmededelingen plus één gratis boek per jaar

·                  € 25 euro: ereleden worden ook persoonlijk uitgenodigd bij de voorstelling van een  activiteit

Op rekeningnummer:  BE16 7330 0078 0474 van Erf en Heem

 

 

 

PUBLICATIES VAN ERF EN HEEM VZW:

 

WILLY VAN HOOF, Van aardaker tot zwartmoeskervel. Groenten uit het Cruijdeboeck van Rembert Dodoens (1554), 2009, 345 pg, ill., Kostprijs: 20 euro

.

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, Groote vredefeesten aangekondigd door grof geschut en klokkengelui (1945), 2010, 422 pg., ill. Kostprijs: 20 euro.

 

JEF CEULEMANS, Wiwadier. Een unieke Katelijnse familienaam die verdwijnt, 2012, 79 pg. Kostprijs: 15 euro (uitverkocht).

 

WILLY VAN HOOF, Vlaamse tuinders en Hollandse boeren in Denemarken in de zestiende eeuw. Een kritische kijk op een bekend Deens immigratieverhaal, 2013, 214 pg., ill. Kostprijs: 18 euro.

 

Erf en Heem vzw. Een bijdrage aan 40 jaar cultureel leven in Sint-Katelijne-Waver, 2013, 266 pg, ill. Kostprijs: 20 euro

.

GASTON VAN BULCK, Religieuze gebruiken bij de tuinbouwers in Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver & FRANCOIS VAN DER JEUGHT, De hoeven in Sint-Katelijne-Waver en in Onze-Lieve-Vrouw-Waver omstreeks 1600 & RENÉ DE MUNTER, Ontluikende Boerenorganisaties, 2014, 105 pg., ill., Kostprijs: 15 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. De Strijd, 402 pg., 2014, Ill., Kostprijs: 25 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog, 1 000 gesneuvelden, 405 pg., 2014, Ill., Kostprijs: 25 euro.

 

PAUL JACOPS, 150 jaar openbaar vervoer in Waverland, 264 pg., 2015, Ill., Kostrpijs: 20 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. Op de vlucht, 455 pg., Ill., 2015, Kostprijs: 25 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, De eerste Wereldoorlog. De oorlog gaat verder, 398 pg., 2015, Kostprijs: 25 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Tuinbouwpioniers van Waverland, 2016, 300 pg, 20 euro.

 

WILLY VAN HOOF (bew.), Monografie. Figuren uit het Waverland. Schrijver Frans Verschoren, 2016, ill., 42 pg., Kostprijs: 8 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, Het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een overleven, 2016, Il., 25 euro.

 

GEORGES STORME, Geschiedenis van Dijkstein, 2017, 125 pg, 12 euro.

 

JULIEN CANNAERTS, Fort Midzelen. Anders bekeken, 2017, 100 pg. 15 euro.

 

RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. Onze-Oudstrijders, 2018, 465 pg. 25 euro.

 

RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. Getuigenissen, 2018, 25 euro.

 

RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. Onze doden en het wel en wee van onze oud-strijders, 2018, 25 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Zware criminaliteit in de Waverdorpen rond 1900, 2018, 124 pg.,20 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Hagelstein. Langs paterswegen, 20 euro.

 

WILLY VAN HOOF, 45 jaar Erf en Heem. Marcel Dillen: erudiet en heemkundig leidsman, 2018, 126 pg., 15 euro.

 

JAN DURNEZ, XILLY VAN HOOF, Reinaarde. Parel van Vlaanderen. Naar een idee en teksten van Gaston Durnez met tekeningen van Steven Wilsens, 2019, 44 pg.,15 euro.

 

WILLY VAN HOOF, De Mechelse groentemarkt. Ontstaan, ontwikkeling en relatie met Sint-Katelijne-Waver, 2019, 146 pg., 15 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Michel en Lode Van Dessel. De tentoonstelling, 2019, 50 pg. 10 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Aloïs de Hertog: een gevreesd wielrenner uit Katelijne (vroege jaren 1950), 119 pg. 17 euro.

 

RENÉ DE MUNTER, De oud-strijders van WO II uit Sint-Katelijne-Waver. In voorbereiding en verschijnt in november 2020.

 

De verzendingskosten zijn niet in de kostprijs begrepen. Voor alle werken bedraagt deze 7 euro/boek.

Info:

Gemeentelijk Documentatiecentrum Marcel Dillen. Dorp 46 A, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Ø T: 015 55 34 35

Ø E: docwaver@erfenheem.be

Willy Van Hoof:

Ø T: 015 31 10 84

Ø E: vanhoof.willy@telenet.be

 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 2021

 

 

ACTIVITEITENKALENDER

2021

Omwille van corona uitgesteld

 

PRAKTISCHE INFORMATIE:     

                                                                                                                                                                                                                                           

De meest recente informatie kan men steeds terugvinden op www.erfenheem.be

 

Rond de werking van Erf en Heem vzw kan informatie ingewonnen worden via e-mail: info@erfenheem.be

 

Maatschappelijk adres: Dorp 46a , 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver

 

Verantwoordelijken Gemeentelijke Documentatiecentrum M. Dillen:

 René De Munter. G. 0485 57 74 36 | E. rene.demunter@gmail.com.


Patricia Van Dromme. T. 015 55 43 77| E. patricia.vandromme@telenet.be

Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be

 

Het documentatiecentrum is, behoudens verlof, toegankelijk op

-          woensdag, van 13.30 uur tot 16.30 uur.

-          donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur

De telefoon van het documentatiecentrum wordt tijdens de openingsuren beantwoord: 015 55 34 35

 

Verantwoordelijke Schoolarchief en -museum:

Leopold Maes |T. 015 55 43 77| E. leopold.maes@outlook.be     Het Klasje van Toen is op afspraak toegankelijk

Rekeningnummers:

KBC-bank, Mechelsesteenweg 105, 2860 Sint-Katelijne-Waver

*           Erf en Heem vzw - rekeningnummer: IBAN: BE16 7330 0078 0474 BIC: KRED BE BB

*           Gemeentelijk Documentatiecentrum  - rekeningnummer: IBAN: BE91 7330 0078 0676 – BIC: KRED BE BB

 

 

Lidmaatschap van Erf en Heem vzw

Er zijn drie verschillende lidmaatschapsformules:

- Men betaalt 10 euro/jaar en ontvangt 4-5 maal per jaar de Erf en Heemmededelingen met alle details over de activiteiten en telkens een aantal inhoudelijke teksten.

-Men betaalt 20 euro/jaar en ontvangt extra één exemplaar van het jaarboek.-Men betaalt 25 euro (of meer) en bent erelid en ontvangt extra een uitnodiging voor de evenementen van Erf en Heem vzw.

Betaling kan door overschrijving van het bedrag op rekening IBAN: BE16 7330 0078 0474. Met vermelding: “lidgeld 20xx”