ERF en HEEM vzw 

Heemkundige kring & Documentatiecentrum

Sint-Katelijne-Waver

 

Contact:

Maatschappelijk zetel:

Dorp 46A, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Email:           info@erfenheem.be

Ondernemingsnummer: 0413.844.362

Bankrekening: BE16 7330 0078 0474

RPR: Antwerpen, afdeling Mechelen

 Bestuur:

Voorzitter :

Ondervoorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Leden:

 

René De Munter

Willy Van Hoof

Frans Rigauts

Paula Tops

Liliane Lens

Felix Van Engeland

Eddy Van Leuven

Jan Segers

Paul Jacops

Georges Storme

 

 

Telefoon:

0485 57 74 36

015 31 10 84

015 31 20 96

015 31 10 84

Email:

rene.demunter@gmail.com

vanhoof.willy@telenet.be

frans.rigauts@skynet.be

tops.paula@telenet.be

 

 

 

Klik hier voor de activiteitenkalender

      

 

Doelstelling:

De heemkundige kring Sint-Katelijne-Waver heeft tot doel het verzamelen van plaatselijk heemkundige en historische feiten of voorwerpen in de ruimste zin, het inventariseren hiervan en het bewaren van al wat hiermee in verband staat of dit kan promoveren.

Activiteiten:

·       Eigen tentoonstellingen           

·       Eigen publicaties

·       Voordrachten van eigen bodem

·       Gemeentelijk documentatiecentrum

·       Schoolarchief en –museum

 

Documentatiecentrum – Schoolmuseum/archief:

Het Documentatiecentrum is verhuisd naar het voormalig raadhuis van O-L-V-Waver.

Schoolmuseum- en –archief verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie.

 

Het Documentatiecentrum is weer open voor publiek.

Voorlopig gelden nog een aantal regels:

·       Met maximum 4 personen

·       Mondmasker

·       Handen ontsmetten

·       Afspraak maken bij:

Willy Van Hoof: 015 31 10 84  vanhoof.willy@telenet.be

Patricia Van Dromme : 015 55 43 77  patricia.vandromme@telenet.be

 

Documentatiecentrum 

 

Schoolmuseum en het Klasje van Toen

Contact:

Adres:         Dorp 46A, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

 Email:           docwaver@erfenheem.be

Openingsuren:

Woensdag:   13.30 uur tot 15.30 uur

Donderdag:   18.00 uur tot 20.00 uur

 

Toegang inventaris van het documentatiecentrum

klik è Inventaris van het documentatie centrum

 

Contact:

Adres:         

Info:             Leopold Maes

Telefoon:    +32 15 31 10 93

Meer info:  klik è  toerisme

 

 

 

Vrijwilligers gezocht:

Erf en Heem werkt al jaren met tal van vrijwilligers.

Zonder hen zouden onze activiteiten niet mogelijk zijn.

Heb je zin om een handje toe te steken en deel uit te maken van ons team? Geef dan een seintje.

IMG

Lid worden?

·               € 15 euro: u ontvangt jaarlijks vijfmaal de Erf en Heemmededelingen.

·               € 25 euro: u ontvangt nog eens een extra jaarboek.

Op rekeningnummer:  BE16 7330 0078 0474 van Erf en Heem

 

 

 

PUBLICATIES VAN ERF EN HEEM VZW:

 

WILLY VAN HOOF, Van aardaker tot zwartmoeskervel. Groenten uit het Cruijdeboeck van Rembert Dodoens (1554), 2009, 345 pg, ill., Kostprijs: 20 euro

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, Groote vredefeesten aangekondigd door grof geschut en klokkengelui (1945), 2010, 422 pg., ill. Kostprijs: 20 euro.

 

JEF CEULEMANS, Wiwadier. Een unieke Katelijnse familienaam die verdwijnt, 2012, 79 pg. Kostprijs: 15 euro (uitverkocht).

 

WILLY VAN HOOF, Vlaamse tuinders en Hollandse boeren in Denemarken in de zestiende eeuw. Een kritische kijk op een bekend Deens immigratieverhaal, 2013, 214 pg., ill. Kostprijs: 18 euro.

 

Erf en Heem vzw. Een bijdrage aan 40 jaar cultureel leven in Sint-Katelijne-Waver, 2013, 266 pg, ill. Kostprijs: 20 euro

.

GASTON VAN BULCK, Religieuze gebruiken bij de tuinbouwers in Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver & FRANCOIS VAN DER JEUGHT, De hoeven in Sint-Katelijne-Waver en in Onze-Lieve-Vrouw-Waver omstreeks 1600 & RENÉ DE MUNTER, Ontluikende Boerenorganisaties, 2014, 105 pg., ill., Kostprijs: 15 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. De Strijd, 402 pg., 2014, Ill., Kostprijs: 25 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog, 1 000 gesneuvelden, 405 pg., 2014, Ill., Kostprijs: 25 euro.

 

PAUL JACOPS, 150 jaar openbaar vervoer in Waverland, 264 pg., 2015, Ill., Kostrpijs: 20 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. Op de vlucht, 455 pg., Ill., 2015, Kostprijs: 25 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, De eerste Wereldoorlog. De oorlog gaat verder, 398 pg., 2015, Kostprijs: 25 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Tuinbouwpioniers van Waverland, 2016, 300 pg, 20 euro.

 

WILLY VAN HOOF (bew.), Monografie. Figuren uit het Waverland. Schrijver Frans Verschoren, 2016, ill., 42 pg., Kostprijs: 8 euro.

 

ALFONS BUSSCHOTS, RENÉ DE MUNTER, Het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een overleven, 2016, Il., 25 euro.

 

GEORGES STORME, Geschiedenis van Dijkstein, 2017, 125 pg, 12 euro.

 

JULIEN CANNAERTS, Fort Midzelen. Anders bekeken, 2017, 100 pg. 15 euro.

 

RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. Onze-Oudstrijders, 2018, 465 pg. 25 euro.

 

RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. Getuigenissen, 2018, 25 euro.

 

RENÉ DE MUNTER, De Eerste Wereldoorlog. Onze doden en het wel en wee van onze oud-strijders, 2018, 25 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Zware criminaliteit in de Waverdorpen rond 1900, 2018, 124 pg.,20 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Hagelstein. Langs paterswegen, 20 euro.

 

WILLY VAN HOOF, 45 jaar Erf en Heem. Marcel Dillen: erudiet en heemkundig leidsman, 2018, 126 pg., 15 euro.

 

JAN DURNEZ, XILLY VAN HOOF, Reinaarde. Parel van Vlaanderen. Naar een idee en teksten van Gaston Durnez met tekeningen van Steven Wilsens, 2019, 44 pg.,15 euro.

 

WILLY VAN HOOF, De Mechelse groentemarkt. Ontstaan, ontwikkeling en relatie met Sint-Katelijne-Waver, 2019, 146 pg., 15 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Michel en Lode Van Dessel. De tentoonstelling, 2019, 50 pg. 10 euro.

 

WILLY VAN HOOF, Aloïs de Hertog: een gevreesd wielrenner uit Katelijne (vroege jaren 1950), 119 pg. 17 euro.

 

RENÉ DE MUNTER, De oud-strijders van WO II uit Sint-Katelijne-Waver. In voorbereiding en verschijnt in november 2020.

 

 

 

De verzendingskosten zijn niet in de kostprijs begrepen. Voor alle werken bedraagt deze 7 euro/boek.

Info:

Gemeentelijk Documentatiecentrum Marcel Dillen. Dorp 46 A, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Ø E: docwaver@erfenheem.be

 

Willy Van Hoof:

Ø T: 015 31 10 84

Ø E: vanhoof.willy@telenet.be

 

 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 2023

 

 

Vrijdag 3 maart

Vondelingen

Voordracht door Diane De Keyzer

Plaats: ‘t Grom

20.00 uur. Gratis deelname

Info: Willy Van Hoof .   T.:  015  31  10  84 .  E:  vanhoof.willy@telenet.be

 

Vrijdag 24 maart

Koninklijke treinen door Waverland en Katelijnse koninklijke machinisten

Voordracht door  Paul Jacops

Plaats: ‘t Grom

20.00 uur. Gratis deelname

Info: Paul Jacops. T. : 0497 08 26 55. E.: paul.jacops@telenet.be

 

Vrijdag 14 april

Viering 50 jaar Erf en Heem

Info: René De Munter. T. :  0485 577.436.  E.: rene.demunter@gmail.com

Toegang mits tijdige voorinschrijving bij Frans Rigauts: T.: 015 31 20 96.

E.: frans.rigauts@skynet.be

 

Vrijdag 26 mei

Halve dag uitstap naar de BelOrta

Info: Lilliane Lens. T.: 0485 58 16 51.  E.: lilianelens@outlook.com

 

Zaterdag 24 juni

Reis naar de haven van Antwerpen

Info: Lilliane Lens. T.: 0485 58 16 51.  E.: lilianelens@outlook.com.

 

Zaterdag 15 juli

Wandelvoordracht in Katelijns dialect (Centrum)

Gratis deelname

Info: Willy Van Hoof .   T.:  015  31  10  84 .  E:  vanhoof.willy@telenet.be

 

Zaterdag 12 augustus

Wandelvoordracht in Katelijns (Elzestraat)

Gratis deelname

Info: Paul Jacops. T. : 0497 08 26 55. E.: paul.jacops@telenet.be

 

Vrijdag 8 september

Voorstelling van het jaarboek 2023

Uitreiking van de oorkonde “Crack 2023”

Info: René De Munter. T. :  0485 577.436.  E.: rene.demunter@gmail.com

 

Zaterdag 16 september

Wandelvoordracht in Katelijns dialect (Goede Herder)

Gratis deelname

Info: Eric Janssens. E.: eric.janssens7@telenet.be.

Dirk Van Den Broeck: dirkvandenbroeck007@hotmail.be

 

Zondag 24 september

Herdenking Dorpveld

Info: Gemeentebestuur. Veerle Roelants: T. 015 30 50 00

E : veerle.roelants@sintkatelijnewaver.be

 

Vrijdag 13 oktober

Voorstelling van het “Katelijnse dialectwoordenboek”

Plaats: ‘t Grom

20.00 uur. Gratis deelname

Info: Eric Janssens. T. : 0473 93 73 21. E.: eric.janssens7@telenet.be

 

Woensdag 8 november tot vrijdag 15 december

Tentoonstelling over ons Erfgoed in het Gemeentehuis

Erf en Heem participeert aan deze activiteit

Gratis deelname

Info: Eddy Van Leuven. T.: .:E.: eddy.van.leuven@sintkatelijnewaver.be

 

Vrijdag 24 november

Een avond voor nieuwelingen van binnen of buiten Erf en Heem

Plaats: ’t Grom

20.00 uur. Gratis deelname

Info: Willy Van Hoof. T.: 015 31 10 84. E.: vanhoof.willy@telenet.be

 

Noteer:

-        De Mededelingen van Erf en Heem verschijnen in 2023 vijfmaal met telkens 32 pagina’s.

-        De leden van Erf en Heem (2023) ontvangen naar aanleiding van de viering van vijftig jaar Erf en Heem gratis het fotoboek “Vijftig jaar leven in onze gemeente”.

-        De werking van het documentatiecentrum blijft gegarandeerd.

-        Een deel van het schoolarchief en- museum met het Klasje van Toen wordt wellicht heropgestart.

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE:     

                                                                                                                                                                            

De meest recente informatie kan men steeds terugvinden op www.erfenheem.be

Rond de werking van Erf en Heem vzw kan informatie ingewonnen worden via e-mail: info@erfenheem.be

Maatschappelijk adres: Dorp 46a , 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver

 

Verantwoordelijken Gemeentelijke Documentatiecentrum M. Dillen:

René De Munter. G. 0485 57 74 36 | E. rene.demunter@gmail.com.

Patricia Van Dromme. T. 015 55 43 77| E. patricia.vandromme@telenet.be

Willy Van Hoof | T. 015 31 10 84 | E. vanhoof.willy@telenet.be

 

Het documentatiecentrum is, behoudens verlof, toegankelijk op

-             woensdag, van 13.30 uur tot 16.30 uur.

-             donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur

De telefoon van het documentatiecentrum wordt tijdens de openingsuren beantwoord: 015 55 34 35

 

Verantwoordelijke Schoolarchief en -museum:

Leopold Maes |T. 015 55 43 77| E. leopold.maes@outlook.be  

Het Klasje van Toen is op afspraak toegankelijk

Rekeningnummers:

KBC-bank, Mechelsesteenweg 105, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Erf en Heem vzw - rekeningnummer: IBAN: BE16 7330 0078 0474 BIC: KRED BE BB

Gemeentelijk Documentatiecentrum  - rekeningnummer: IBAN: BE91 7330 0078 0676 – BIC: KRED BE BB

 

Lidmaatschap van Erf en Heem vzw

Er zijn twee verschillende lidmaatschapsformules:

- Men betaalt 15 euro/jaar en ontvangt vijfmaal per jaar de Erf en Heemmededelingen met alle details over de activiteiten en telkens een aantal inhoudelijke teksten.

-Men betaalt 25 euro/jaar en ontvangt extra één exemplaar van het jaarboek.

Betaling kan door overschrijving van het bedrag op rekening IBAN: BE16 7330 0078 0474. Met vermelding: “lidgeld 20xx”